Välkommen till Växjö Psykologbyrå!

Växjö Psykologbyrå är sedan starten 1987 en psykologmottagning i Växjö. Vi erbjuder psykologisk rådgivning och behandling, psykoterapi, till unga, vuxna och äldre. Konsultation ges till såväl enskilda som familj och grupper.

Vi erbjuder även psykologisk bedömning och utredning samt neuropsykologisk utredning och  samt utredning av läs - och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna, handledning och utbildning till personalgrupper i bemötande och andra psykologiska teman samt konsultation i arbetspsykologi till företag och organisationer.

Växjö Psykologbyrå är inte ansluten till Försäkringskassan och en överenskommelse om kostnad för varje konsultation görs upp i varje enskilt ärende.