MENY

Psykologbyrå för individer,
par & familjer i Växjö

Växjö Psykologbyrå är sedan starten 1986 en psykologmottagning i Växjö. Vi erbjuder psykoterapi, psykologisk behandling och rådgivning till unga, vuxna och äldre. Konsultation ges till såväl enskilda som familj och grupper. Vi tar även emot förfrågningar och remisser från socialtjänst, regioner, företagshälsovård och skolhälsovård.

Vi erbjuder även psykologisk bedömning och utredning samt neuropsykologisk utredning och samt utredning av läs – och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna, handledning och utbildning till personalgrupper i bemötande och andra psykologiska teman samt konsultation i arbetspsykologi till företag och organisationer.

Växjö Psykologbyrå är inte ansluten till Försäkringskassan och en överenskommelse om kostnad för varje konsultation görs upp i varje enskilt ärende. Samtliga medarbetare är av Socialstyrelsen legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter. Det innebär att vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar avseende sjukvård. Det innebär att vi har sekretess och skyldighet att föra journal. Vi har inget gemensamt journalsystem utan var och en för journal i sin egen verksamhet, våra journaler är inte sammankopplade med offentlig sjukvård. Växjö psykologbyrå administrerar vissa gemensamma rutiner som hemsida, e-post och lokaler.

Har du frågor inför en första kontakt är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail, vg se nedan.

Behandlingar

Terapiformer 
KBT-Kognitiv beteendeterapi, psykodynamiska terapi och samtalsterapi.

Växjö psykologbyrå
Scroll to Top