MENY

Psykodynamisk Psykoterapi

I en psykodynamisk terapi undersöker terapeuten tillsammans med klienten hur tidigare upplevelser och relationer kan påverka klientens nuvarande beteenden, känslor och tankar. Terapin syftar till att öka medvetenheten om omedvetna och bortträngda känslor och erfarenheter som kan bidra till problem och utmaningar i klientens liv.

Målen med psykodynamisk terapi är att hjälpa klienter att förstå sig själva bättre, öka självkännedom och minska omedvetna konflikter som kan påverka beteende och relationer negativt. Genom att upptäcka tidigare trauman och känslomässiga blockeringar kan klienten också öka sin förmåga att hantera och övervinna sina problem, samt utveckla nya sätt att hantera livets utmaningar.

Det yttersta syftet är att hjälpa klienten att leva ett mer tillfredsställande och autentiskt liv.

Scroll to Top