MENY

Utredning och Bedömning

En psykologisk bedömning eller utredning syftar till att ge svar på frågor kring en persons svårigheter i skolan, i arbetslivet eller andra omständigheter i livet.

Det kan handla om känslomässiga svårigheter, mellanmänskliga problem eller svårigheter med minne, uppmärksamhet eller andra kognitiva problem. Svårigheterna kan i sin tur ha en grund i en besvärlig livssituation, eller i en långvarig livsproblematik. Olika psykologiska eller psykiatriska förklaringar eller diagnoser kan bli aktuella och bör ofta följas av en lämplig behandlingskontakt.

Psykologisk bedömning är en mera avgränsad kontakt, medan en psykologisk utredning innebär flera steg med bedömningssamtal, psykologiska tester och att eventuellt inhämta annan relevant information.

Scroll to Top