MENY

KBT-Kognitiv beteendeterapi i Växjö

Kognitiv beteendeterapi är en terapeutisk metod som fokuserar på att förändra negativa tankar, beteenden och känslor som kan orsaka eller förvärra psykiska problem.

I en KBT-terapi arbetar terapeuten med klienten för att identifiera orealistiska eller negativa tankar och att ersätta dem med mer positiva och realistiska tankar. Detta kan göras genom olika tekniker, inklusive kognitiv omstrukturering, där klienten lär sig att utmana sina negativa tankar och att hitta alternativa perspektiv.

Terapeuten kan också hjälpa klienten att identifiera och ändra problematiska beteenden, såsom undvikande eller negativa interaktioner med andra människor. Genom att lära sig nya färdigheter och strategier kan klienten gradvis öka sin förmåga att hantera stress och svårigheter på ett mer konstruktivt sätt.

Målet med KBT är att hjälpa klienten att utveckla bättre självkännedom, öka sin förmåga att hantera stress och svårigheter, och att uppnå en bättre livskvalitet. Detta kan uppnås genom att klienten lär sig identifiera och ändra negativa tankar och beteenden, samt genom att öva nya färdigheter och strategier för att hantera utmaningar och svårigheter i livet.

Scroll to Top