MENY

Psykologer och psyko-terapeuter

Christina Carlsson

Socionom/legitimerad psykoterapeut och handledare och har under flera år arbetat som universitetsadjunkt vid Linneuniversitetet, men parallellt alltid också arbetat med psykoterapi.

Under många år, arbetade jag som psykoterapeut vid en Barn- och Ungdomspsykiatrisk klinik. Jag har en bred erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar och deras familjer samt parterapi. Jag erbjuder även psykoterapi till enskilda individer samt familjer.

Jag har en psykodynamisk grundutbildning och har en systemisk inriktning inom det psykoterapeutiska fältet, en inriktning som präglar mitt arbete med familjer såväl som med enskilda individer. Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

Roger Carlsson

Leg psykolog/leg psykoterapeut, specialist i neuropsykologi, fil dr i psykologi

Jag har arbetat i många år vid en vuxenpsykiatrisk klinik med psykologisk behandling, framför allt psykoterapi, med patienter med olika psykiatriska svårigheter. Jag har även arbetat med bedömning
och psykologisk utredning samt neuropsykologisk utredning. Min doktorsavhandling handlade om neuropsykologiska funktioner hos nyinsjuknade patienter med psykos. På senare år har jag parallellt med kliniskt arbete även arbetat som universitetslektor med undervisning, handledning och forskning. De senaste åren enbart som universitetslektor. Vid sidan av arbete inom sjukvården och universitet har jag även varit verksam vid Växjö psykologbyrå i ringa omfattning, men numera enbart verksam vid Växjö psykologbyrå.
Min inriktning inom psykoterapi är psykodynamisk.

Carin Gerok

Leg psykolog

Med min grund av kulturvetarstudier passade det bra att utbilda mig till psykolog med psykodynamisk inriktning. Inom psykologyrket har jag jobbat länge som skolpsykolog och gjort utredningar på elever och handlett lärare och personal. Jag har även gjort adoptionsutredningar. Parallellt har jag även arbetat med unga vuxna och vuxna i samtalsbehandlingar. Jag behandlar barn, ungdomar, vuxna och äldre som kommer med många olika frågeställningar som man kan behöva hjälp med att hantera under livets gång.

Maude Johansson

Legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling och utbildad handledare i psykoterapi.

Jag har disputerat med en avhandling om depression hos småbarnsföräldrar. Jag har arbetat som klinisk psykolog med utredning, behandling och handledning inom barn- och vuxenpsykiatrin. De senaste åren har jag främst arbetat med behandling av unga vuxna/ vuxna i privat verksamhet och haft handledningsuppdrag, individuellt eller i grupp inom barnpsykiatrin, ungdomsmottagningar och förskola/ skola. Jag har de senaste fem åren haft konsultuppdrag inom primärvården.

Jag har en psykodynamisk och familjeterapeutisk teoretisk bakgrund.

Emma Lindeblad

Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Fil Dr.

Jag har yrkesmässig erfarenhet av behandling och utredning inom offentlig psykiatri och primärvård samt privat mottagning för psykisk ohälsa av olika slag. Jag möter barn, tonåringar, unga vuxna och vuxna med olika bekymmer och utmaningar i livet. KBT fokuserar på att lära sig om sina egna resurser, förstå sin historia och sig själv och använda denna kunskap för att hantera vardagen och livet i stort på ett för individen önskvärt sätt. KBT är en psykoterapeutisk teknik som vill förändra och ge dig som klient livslånga insikter och möjligheter.

Jag tar även emot par med utmaningar i sin relation enligt metoden i IBCT, en integrativ form av KBT anpassad för psykoterapi med par. Handleder Psykologer under Specialistutbildning inom pedagogisk- och Klinisk /behandlingsinriktning. Handleder arbetsgrupper inom vård, skola och annan verksamhet.

Driver forskningsprojekt inom Psykiatrisk behandling, bland undersöker vi DBT/ERGT, en metod för självskadande personer och olika djurunderstödda terapiformer, och inom pedagogisk verksamhet där olika aspekter av svårigheter med läsinlärning är i fokus. Ger föreläsningar tex på kompetensutvecklingsdagar inom vård och/eller pedagogisk verksamhet.

Inriktning: Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Gerd Lisemark

Leg psykolog /leg psykoterapeut

Hos mig kan du bearbeta livskris, trauma,  utmattningssymtom/syndrom, ätstörning samt andra missbruk, nedstämdhet, existentiell problematik samt jobba med personlig utveckling och stabilitet i livet.
Jag vänder mig främst till vuxna samt unga vuxna i enskilda terapier.

Jag har en psykodynamisk bakgrund.

Orlando Merolla

Leg psykolog, leg psykoterapeut, gruppanalytiker, psykodramaregissör

Jag erbjuder terapeutisk hjälp till enskilda individer, både vuxna och barn/ungdomar och par. Jag erbjuder även gruppterapi. Grupperna riktar sig till både vuxna och ungdomar. Hos mig kan man jobba med existentiella frågor, nedstämdhet, livskriser och personlig utveckling.

Jag har en psykodynamisk inriktning.

Patrik Nilsson

Socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning familj och system samt handledare och lärare i psykoterapi.

Jag jobbar som handledare och lärare i psykoterapi vid Lunds universitet. Jag har arbetat på familjerådgivning och har specifik parterapi utbildning (EFT) Emotional Focused Therapy. Jag har jobbat med första linjens psykiatri och länge inom socialtjänstens öppenvård. Jag har även arbetat inom företagshälsovård då med vuxna i svåra situationer och hjälp till organisation.

Jag erbjuder parsamtal, enskilda samtal, handledning och konsultation.

Jag har en systemisk grundutbildning och har denna inriktning inom det psykoterapeutiska fältet, en inriktning som präglar mitt arbete med par och familjer såväl som med enskilda individer.

Ralph Svensson

Leg psykolog, leg psykoterapeut, utbildad lärare och handledare i psykoterapi, specialist i klinisk psykologi 

Jag har arbetat som psykolog och psykoterapeut i många år i sjukvården, främst inom vuxenpsykiatri. Under samma tid har jag även arbetat med psykologisk bedömning och utredning av psykiska och psykiatriska svårigheter. De senaste åren har jag arbetat som lärare i psykologisk behandling och psykoterapi i psykologutbildningen där jag också till helt nyligen varit ansvarig för den psykoterapimottagning som drivs på universitetet.

Min psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk.

Scroll to Top